Nằm mơ thấy số đề đánh con gì?

Nằm mơ thấy số đề 21 - 30
0
(0)

Nằm mơ thấy những con số có lẽ là điềm báo khá thú vị. Nó có thể đem đến cho bạn sự hạnh phúc, niềm vui, tiền bạc và tài lộc. Vậy nằm mơ thấy số đề đánh con gì? Hãy theo dõi bài chia sẻ dưới đây của One88 để tìm hiểu chi tiết hơn về giấc mơ này.

Nằm mơ thấy số đề đánh con gì?

Mỗi con số sẽ mang một ý nghĩa khác nhau. Cụ thể như sau:

Nằm mơ thấy số đề 00 – 09

 • Nằm mơ thấy con số 00 thì chọn bộ số 89 hoặc 98
 • Nằm mơ thấy con số 01 thì chọn bộ số 12 hoặc 21
 • Nằm mơ thấy con số 02 thì chọn bộ số 13 hoặc 31
 • Nằm mơ thấy con số 03 thì chọn bộ số 14 hoặc 41
 • Nằm mơ thấy con số 04 thì chọn bộ số 15 hoặc 51
 • Nằm mơ thấy con số 05 thì chọn bộ số 16 hoặc 61
 • Nằm mơ thấy con số 06 thì chọn bộ số 17 hoặc 71
 • Nằm mơ thấy con số 07 thì chọn bộ số 23 hoặc 33
 • Nằm mơ thấy con số 08 thì chọn bộ số 18 hoặc 81
 • Nằm mơ thấy con số 09 thì chọn bộ số 45 hoặc 54
Nằm mơ thấy số đề 00 - 09
Nằm mơ thấy số đề 00 – 09

Xem thêm: Nằm mơ thấy trẻ sơ sinh

Nằm mơ thấy số đề 10 – 20

 • Nằm mơ thấy con số 10 thì số may mắn là 19 hoặc 91
 • Nằm mơ thấy con số 11 thì số may mắn là 21 hoặc 22
 • Nằm mơ thấy con số 12 thì số may mắn là 24 hoặc 42
 • Nằm mơ thấy con số 13 thì số may mắn là 25 hoặc 52
 • Nằm mơ thấy con số 14 thì số may mắn là 26 hoặc 62
 • Nằm mơ thấy con số 15 thì số may mắn là 27 hoặc 72
 • Nằm mơ thấy con số 16 thì số may mắn là 28 hoặc 82
 • Nằm mơ thấy con số 17 thì số may mắn là 29 hoặc 92
 • Nằm mơ thấy con số 18 thì số may mắn là 03 hoặc 30
 • Nằm mơ thấy con số 19 thì số may mắn là 31 hoặc 32
 • Nằm mơ thấy con số 20 thì số may mắn là 33 hoặc 44

Nằm mơ thấy số đề 21 – 30

 • Nằm mơ thấy số 21 thì con số tài lộc là 00 hoặc 01
 • Nằm mơ thấy số 22 thì con số tài lộc là 44 hoặc 66
 • Nằm mơ thấy số 23 thì con số tài lộc là 02 hoặc 20
 • Nằm mơ thấy số 24 thì con số tài lộc là 35 hoặc 53
 • Nằm mơ thấy số 25 thì con số tài lộc là 34 hoặc 43
 • Nằm mơ thấy số 26 thì con số tài lộc là 36 hoặc 63
 • Nằm mơ thấy số 27 thì con số tài lộc là 37 hoặc 73
 • Nằm mơ thấy số 28 thì con số tài lộc là 38 hoặc 83
 • Nằm mơ thấy số 29 thì con số tài lộc là 39 hoặc 93
 • Nằm mơ thấy số 30 thì con số tài lộc là 06 hoặc 60
Nằm mơ thấy số đề 21 - 30
Nằm mơ thấy số đề 21 – 30

Nằm mơ thấy số đề 31 – 40

 • Nằm mơ thấy số 31 thì đánh bộ số 41 hoặc 42
 • Nằm mơ thấy số 32 thì đánh bộ số 43 hoặc 44
 • Nằm mơ thấy số 33 thì đánh bộ số 45 hoặc 54
 • Nằm mơ thấy số 34 thì đánh bộ số 46 hoặc 64
 • Nằm mơ thấy số 35 thì đánh bộ số 47 hoặc 74
 • Nằm mơ thấy số 36 thì đánh bộ số 48 hoặc 84
 • Nằm mơ thấy số 37 thì đánh bộ số 49 hoặc 94
 • Nằm mơ thấy số 38 thì đánh bộ số 05 hoặc 50
 • Nằm mơ thấy số 39 thì đánh bộ số 55 hoặc 65
 • Nằm mơ thấy số 40 thì đánh bộ số 08 hoặc 80

Nằm mơ thấy số đề 41 – 50

 • Nằm mơ thấy số 41 thì nên chọn bộ số 51 hoặc 52
 • Nằm mơ thấy số 42 thì nên chọn bộ số 53 hoặc 54
 • Nằm mơ thấy số 43 thì nên chọn bộ số 56 hoặc 65
 • Nằm mơ thấy số 44 thì nên chọn bộ số 57 hoặc 75
 • Nằm mơ thấy số 45 thì nên chọn bộ số 09 hoặc 90
 • Nằm mơ thấy số 46 thì nên chọn bộ số 58 hoặc 85
 • Nằm mơ thấy số 47 thì nên chọn bộ số 59 hoặc 95
 • Nằm mơ thấy số 48 thì nên chọn bộ số 61 hoặc 62
 • Nằm mơ thấy số 49 thì nên chọn bộ số 63 hoặc 64
 • Nằm mơ thấy số 50 thì nên chọn bộ số 65 hoặc 66

Nằm mơ thấy số đề 51 – 60

 • Nằm mơ thấy con số đề 52 thì nên đánh số tài lộc 67 hoặc 76
 • Nằm mơ thấy con số đề 53 thì nên đánh số tài lộc 68 hoặc 86
 • Nằm mơ thấy con số đề 54 thì nên đánh số tài lộc 69 hoặc 96
 • Nằm mơ thấy con số đề 55 thì nên đánh số tài lộc 01 hoặc 10
 • Nằm mơ thấy con số đề 56 thì nên đánh số tài lộc 07 hoặc 70
 • Nằm mơ thấy con số đề 57 thì nên đánh số tài lộc 71 hoặc 72
 • Nằm mơ thấy con số đề 58 thì nên đánh số tài lộc 73 hoặc 74
 • Nằm mơ thấy con số đề 59 thì nên đánh số tài lộc 75 hoặc 76
 • Nằm mơ thấy con số đề 60 thì nên đánh số tài lộc 12 hoặc 21
Nằm mơ thấy số đề 51 - 60
Nằm mơ thấy số đề 51 – 60

Nằm mơ thấy số đề 61 – 70

 • Nằm mơ thấy con số đề 61 thì chọn số may mắn 78 hoặc 87
 • Nằm mơ thấy con số đề 62 thì chọn số may mắn 79 hoặc 97
 • Nằm mơ thấy con số đề 63 thì chọn số may mắn 81 hoặc 82
 • Nằm mơ thấy con số đề 64 thì chọn số may mắn 83 hoặc 84
 • Nằm mơ thấy con số đề 65 thì chọn số may mắn 85 hoặc 86
 • Nằm mơ thấy con số đề 66 thì chọn số may mắn 22 hoặc 33
 • Nằm mơ thấy con số đề 67 thì chọn số may mắn 87 hoặc 88
 • Nằm mơ thấy con số đề 68 thì chọn số may mắn 89 hoặc 98
 • Nằm mơ thấy con số đề 69 thì chọn số may mắn 91 hoặc 96
 • Nằm mơ thấy con số đề 70 thì chọn số may mắn 14 hoặc 41

Nằm mơ thấy số đề 71 – 80

 • Nằm mơ thấy số đề 71 thì đánh ngay số 43 hoặc 47
 • Nằm mơ thấy số đề 72 thì đánh ngay số 67 hoặc 68
 • Nằm mơ thấy số đề 73 thì đánh ngay số 12 hoặc 13
 • Nằm mơ thấy số đề 74 thì đánh ngay số 37 hoặc 38
 • Nằm mơ thấy số đề 75 thì đánh ngay số 15 hoặc 51
 • Nằm mơ thấy số đề 76 thì đánh ngay số 83 hoặc 84
 • Nằm mơ thấy số đề 77 thì đánh ngay số 39 hoặc 40
 • Nằm mơ thấy số đề 78 thì đánh ngay số 39 hoặc 93
 • Nằm mơ thấy số đề 79 thì đánh ngay số 52 hoặc 54
 • Nằm mơ thấy số đề 80 thì đánh ngay số 02 hoặc 04

Nằm mơ thấy số đề 81 – 90

 • Nằm mơ thấy con số 81 thì nên đánh bộ tài lộc 56 hoặc 65
 • Nằm mơ thấy con số 82 thì nên đánh bộ tài lộc 23 hoặc 32
 • Nằm mơ thấy con số 83 thì nên đánh bộ tài lộc 56 hoặc 57
 • Nằm mơ thấy con số 84 thì nên đánh bộ tài lộc 46 hoặc 45
 • Nằm mơ thấy con số 85 thì nên đánh bộ tài lộc 47 hoặc 48
 • Nằm mơ thấy con số 86 thì nên đánh bộ tài lộc 78 hoặc 87
 • Nằm mơ thấy con số 87 thì nên đánh bộ tài lộc 90 hoặc 99
 • Nằm mơ thấy con số 88 thì nên đánh bộ tài lộc 66 hoặc 77
 • Nằm mơ thấy con số 89 thì nên đánh bộ tài lộc 49 hoặc 50
 • Nằm mơ thấy con số 90 thì nên đánh bộ tài lộc 30 hoặc 39

Nằm mơ thấy số đề 91 – 99

 • Nằm mơ nhìn thấy số 91 thì chọn bộ số may mắn 46 hoặc 64
 • Nằm mơ nhìn thấy số 92 thì chọn bộ số may mắn 25 hoặc 45
 • Nằm mơ nhìn thấy số 93 thì chọn bộ số may mắn 35 hoặc 75
 • Nằm mơ nhìn thấy số 94 thì chọn bộ số may mắn 85 hoặc 86
 • Nằm mơ nhìn thấy số 95 thì chọn bộ số may mắn 71 hoặc 72
 • Nằm mơ nhìn thấy số 96 thì chọn bộ số may mắn 75 hoặc 77
 • Nằm mơ nhìn thấy số 97 thì chọn bộ số may mắn 79 hoặc 80
 • Nằm mơ nhìn thấy số 98 thì chọn bộ số may mắn 60 hoặc 70
 • Nằm mơ nhìn thấy số 99 thì chọn bộ số may mắn 47 hoặc 54

Bài viết là toàn bộ những thông tin liên quan đến vấn đề nằm mơ thấy số đề đánh con gì. Hy vọng, những chia sẻ trên có thể giúp bạn hiểu được ý nghĩa và chọn được con số trong xổ số may mắn trong từng tình huống mơ.

Đánh giá bài viết

Thật tuyệt nếu bạn để lại đánh giá để ủng hộ tác giả

Tắt [X]